شما اینجا هستید

آخرین دوره‌ها

سطر نام دوره‌ نام آموزشگاهsort descending استان و شهرستان دسته بندی هزینه‌ی دوره تخفیف تاریخ شروع
1 آموزش آواز آقایان آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان آواز 204,000 10% 2016/03/19
2 آموزش پیانو آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان پیانو 204,000 10% 2016/03/19
3 آموزش تنبک آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان تنبک 204,000 10% 2016/03/19
4 آموزش ارگ آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان ارگ 204,000 10% 2016/03/19
5 آموزش فلوت آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان فلوت 204,000 10% 2016/03/19
6 آموزش ترومپت آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان ترومپت 204,000 10% 2016/03/19
7 آموزش تار و سه تار آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان تار و سه تار 204,000 10% 2016/03/19
8 سلفژ و تئوری موسیقی آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان آواز 204,000 10% 2016/03/19
9 آموزش سنتور آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان سنتور 204,000 10% 2016/03/19
10 آموزش هارمونیکا ( ساز دهنی ) آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان هارمونیکا ( ساز دهنی ) 204,000 10% 2016/03/19
11 آموزش کمانچه و تئوری موسیقی ایرانی آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان کمانچه 204,000 10% 2016/03/19
12 آموزش نی آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان نی 204,000 10% 2016/03/19
13 صداسازی و اصول خوانندگی آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان آواز 204,000 10% 2016/03/19
14 آموزش گیتار آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان گیتار 204,000 10% 2016/03/19
15 زیباشناسی در هنر آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان فرهنگ و هنر 204,000 10% 2016/03/19
16 آموزش تنبور آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان تنبور 204,000 10% 2016/03/19
17 آموزش قانون آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان قانون 204,000 10% 2016/03/19
18 آشنایی با نرم افزارهای موسیقی و صدابرداری آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان موسیقی 204,000 10% 2016/03/19
19 آموزش آواز بانوان آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان آواز 204,000 10% 2016/03/19
20 آموزش ویلن آموزشگاه موسیقی سازک اصفهان ویلون 204,000 10% 2016/03/19

صفحات