شما اینجا هستید

آزمون سال پنجم دبستان

آزمون سال پنجم دبستاننام واحد آموزشی: کانون فرهنگی آموزش قلم چی

۲۰ آزمون سال پنجم دبستان

اطلاعات دوره

  • تاریخ شروع: 2015/11/13
  • مدت دوره : 20 جلسه
  • داوطلبین : خانم و آقا
  • هزینه دوره : 660000 تومان
  • تخفیف دوره : 1 درصد
  • مبلغ نهایی : 653400 تومان

انتخاب زمان برگزاری کلاس*

لطفا یک زمان برگزاری کلاس را انتخاب نمایید. ثبت نام در دوره